thong tac ve sinhhut be phot
Get Adobe Flash player
Phát huy truyền thống công tác tuyên giáo góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đảng bộ huyện năm 2015 - 30/07/2015 - 15:59
Trong lịch sử đấu tranh giành độc lập của của dân tộc Việt Nam, Đảng ta luôn coi trọng và đặt công tác tư tưởng ở vị trí hàng đầu trong sự nghiệp cách mạng, hòa trong dòng chảy lịch sử của đất nước, lớp lớp các thế hệ cán bộ tuyên giáo của Đảng bộ huyện Yên Thế  đã và đang phát huy vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện trong thời kỳ đổi mới.

 

Thông tin cần biết

        

      

Bản đồ hành chính

Liên kết web

Thống kê truy cập
  • Tổng:20534037
  • Trực tuyến:3
  • Trong tuần: 70511
  • Trong tháng: 1480502
  • Trong năm: 8462803