Skip to main content

Hướng về kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2014)

Trong toàn bộ lịch sử phát triển của Thủ đô Hà Nội, ngày 10/10/1954 là một mốc son đánh dấu sự thất bại hoàn toàn của thực dân Pháp ở Việt Nam; mở ra thời kỳ phát triển mới của Thủ đô và đất nước. Giải phóng Thủ đô Hà Nội khỏi ách xâm lược của thực dân Pháp là sự nghiệp cách mạng vẻ vang của toàn Đảng, toàn dân; của Đảng bộ và nhân dân Thủ đô. Quân và dân Hà Nội đã “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”,“Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. 
Kế thừa, phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng vẻ vang của Thủ đô, dưới sự lãnh đạo của Ðảng, trực tiếp là Ðảng bộ Hà Nội, quân và dân Thủ đô đã lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần vào sự nghiệp đổi mới đất nước. Hà Nội trở thành niềm tin yêu, hy vọng và tự hào của đồng bào cả nước. Năm 1999, Hà Nội đã được tổ chức UNESCO trao tặng danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”. Năm 2000, Ðảng và Nhà nước đã tặng thưởng Thành phố Hà Nội danh hiệu cao quý “Thủ đô Anh hùng”. Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô Hà Nội vinh dự đón nhận Huân chương Sao Vàng (lần thứ ba). 
Trong 60 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành (1954 - 2014), Thủ đô Hà Nội đã đạt được những thành tựu to lớn và đáng tự hào, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp chung của cả nước. Hà Nội với diện tích 3.344,7km2, dân số trên 7 triệu người; kinh tế - xã hội ngày càng mở rộng và phát triển toàn diện theo cả bề rộng và chiều sâu, gắn kết hài hòa. Các nguồn lực của Thành phố ngày càng được khai thác và phối hợp hiệu quả. Quá trình tái cấu trúc kinh tế đang được thúc đẩy, sức cạnh tranh của sản phẩm ngày càng cao. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội ngày càng phát triển đồng bộ, hiện đại đáp ứng nhu cầu phát triển của Thủ đô. Các thành phần kinh tế được khuyến khích phát triển, cơ chế quản lý có tiến bộ. Doanh nghiệp nhà nước được đổi mới, sắp xếp lại; đã cơ bản hoàn thành kế hoạch cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước theo kế hoạch được Chính phủ phê duyệt. Nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển được ban hành, thực hiện đồng bộ trong các lĩnh vực: Đầu tư, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường nội địa và xuất khẩu. Tất cả những yếu tố tổng hợp này đã góp phần nâng cao sức cạnh tranh chung của kinh tế Thủ đô, từng bước đẩy nhanh tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế.
Với vị thế là trái tim của cả nước, đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, Hà Nội phấn đấu bảo đảm ổn định vững chắc về chính trị, trật tự an toàn xã hội; phát triển kinh tế, văn hóa toàn diện, bền vững; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, thanh lịch, hiện đại, đậm đà bản sắc ngàn năm văn hiến, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Phấn đấu để Hà Nội là địa phương đi đầu, về đích sớm 1-2 năm sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020; đóng góp ngày càng quan trọng vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.
 
                                                                     ( Nguồn Ban Tuyên giáo Huyện ủy)