Skip to main content

Kỳ họp thứ 17 - Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XX

Ngày 07/01/2014, Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện khóa XX đã tổ chức kỳ họp thứ 17 nhằm đánh giá, thông qua một số nội dung quan trọng. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Đăng Liệu - Phó Trưởng Phòng Tổ chức Đảng (Ban Tổ chức Tỉnh ủy). Các đồng chí: Lê Thị Thu Hồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy; Trịnh Tiến Lưu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa kỳ họp.
Năm 2013, Huyện ủy Yên Thế đã tập trung lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện khắc phục khó khăn, đoàn kết, thống nhất, cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch 22/25 chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của huyện đạt 17,3%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; sản xuất nông - lâm nghiệp, công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được quan tâm chỉ đạo; công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ bản tiếp tục được chú trọng; sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tiếp tục có tốc độ tăng khá với tổng giá trị sản xuất đạt 805 tỷ đồng (tăng 229 tỷ đồng so với năm 2012); sự nghiệp giáo dục - đào tạo, khoa học, công nghệ, y tế, văn hóa - xã hội được quan tâm phát triển đồng bộ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định và giữ vững; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng từ huyện đến cơ sở được nâng lên; chất lượng sinh hoạt chi bộ, tỷ lệ trưởng thôn - bản - phố là đảng viên được nâng cao hơn năm trước; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp chính quyền từ huyện đến cơ sở có sự chuyển biến tích cực; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều tiến bộ; khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được tăng cường và củng cố...
Qua phân tích, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ huyện năm 2013, có 11,6% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 75,6% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ; 11,6% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ và 1,1% đảng viên vi phạm tư cách. Tỷ lệ chi, đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh chiếm trên 68%; còn lại là các chi, đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Bên cạnh đó, tại kỳ họp, các đại biểu đã thông tin, thảo luận, đánh giá một số nội dung quan trọng như: giới thiệu khái quát về Hội Báo xuân Giáp Ngọ tỉnh Bắc Giang năm 2014 tổ chức tại Yên Thế; lễ hội kỷ niệm 130 năm cuộc khởi nghĩa của nông dân Yên Thế 2014; tiến độ đúc tượng đài anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám...; đồng thời, bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy đối với đồng chí Lê Mạnh Kha - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện.
Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Lê Thị Thu Hồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Yên Thế trong năm 2013; đồng thời đề nghị năm 2014, toàn huyện quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội - an ninh quốc phòng địa phương; trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng chi, đảng bộ cơ sở; tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc huyện (Đại hội điểm của tỉnh) và Lễ hội Yên Thế 2014; hoàn thành tốt việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tổ chức tốt cuộc diễn tập phòng thủ cấp huyện; phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn vượt 20% so với dự toán tỉnh giao; triển khai hiệu quả nuôi gà an toàn theo tiêu chuẩn VietGap. Ngoài ra, phấn đấu đẩy nhanh tiến độ giải quyết nợ xây dựng cơ bản; cơ bản hoàn thành cuốn lịch sử Đảng bộ huyện.../.
 
                                                                             Văn Thư