Skip to main content

Yên Thế nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chứng thực, giải quyết các thủ tục hành chính tại địa phương

Xác định công tác chứng thực là nhiệm vụ quan trọng trong việc giả quyết các thủ tục hành chính tại địa phương. Trong thời gian qua, huyện Yên Thế đã thực hiện tốt công tác chứng thực theo quy định tại Nghị định 79/2007/NĐ-CP. Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2013, thực hiện chứng thực tại Phòng Tư pháp huyện là 101 trường hợp - Chứng thực bản sao từ bản chính. Thực hiện chứng thực tại UBND các xã, thị trấn: 10.431 trường hợp, chứng thực theo Nghị định 79/2007/NĐ-CP; 181 trường hợp, chứng thực hợp đồng; Tổng số tiền lệ phí thu nộp 29 triệu đồng. Các xã làm tốt công tác này là Xuân Lương, Canh Nậu, Tam Hiệp, Phồn Xương...

Chúng tôi về xã Tam Hiệp giữa lúc các đồng chí trong Ban Tư pháp xã đang giải quyết các thủ tục hành chính cho công dân. Đồng chí Đoàn Đức Vinh, Chủ tịch UBND xã Tam Hiệp, Trưởng Ban Tư pháp xã cho biết: Thực hiện Nghị định 79/NĐ/CP/2007 giao một phần công việc chứng thực về cơ sở xã phường như cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng giao dịch. Năm 2007, sau khi có Quyết định số 181 của Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập bộ phận "Một cửa" nhận hồ sơ, trả kết quả tại UBND xã, phường, thị trấn, UBND xã đã thành lập bộ phận "Một cửa", phân công cán bộ công chức trực tiếp dân, bố trí phòng tiếp dân, trang bị máy móc, tủ đựng tài liệu, con dấu, sổ sách ghi chép...phục vụ cho công tác tiếp công dân. Đồng thời xã đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng Nghị định 79/CP về công tác chứng thực trên Đài truyền thanh xã, hệ thống loa đài các thôn bản, phối hợp lồng ghép tuyên truyền thông qua các hội nghị, sinh hoạt các câu lạc bộ...
Tại bộ phận "Một cửa" được niêm yết công khai các thủ tục hành chính, có bảng thu lệ phí phục vụ công tác chứng thực để công dân khi đến giao dịch tiện việc tìm hiểu, theo dõi, giám sát thực hiện. Đặc biệt, khi công dân đến giao dịch làm các thủ tục hành chính, đều được cán bộ, bộ phận "Một cửa" đón tiếp, hướng dẫn chu đáo. Các hồ sơ chứng thực đều được cán bộ công chức bộ phận "Một cửa" kiểm soát kỹ trước khi trình lãnh đạo ký, hồ sơ sau chứng thực đều được ghi chép cập nhật, lưu trữ cẩn thận theo quy định pháp luật. Ngoài ra bộ phận "Một cửa" của xã còn thực hiện tốt các công việc khác như chứng thực hồ sơ lý lịch, xác nhận vay vốn và các hồ sơ giấy tờ khác có liên quan của công dân do địa phương quản lý khi họ yêu cầu chứng thực, tạo điều kiện thuận lợi nhất để công dân hoàn thành công việc, giảm được nhiều phiền hà cho công dân khi đi chứng thực, giao dịch làm các thủ tục hành chính, từ đó tạo được sự tin tưởng cho cán bộ và nhân dân địa phương đối với công tác chứng thực theo Nghị định 79/CP. Chị Lư Thị Liễu - dân tộc Nùng ở thôn Đền Cô xã Tam Hiệp bày tỏ: Tôi thấy cán bộ của xã rất chu đáo, hướng dẫn tận tình cho chúng tôi làm đúng và giải quyết công việc cho chúng tôi rất nhanh gọn, không gây phiền hà gì cả.
Hiện xã Tam Hiệp bố trí đội ngũ cán bộ trực tiếp dân gồm 03 cán bộ, trong đó 2 cán bộ tư pháp, 01 cán bộ làm công tác chứng thực. 100% đều có trình độ trung cấp, trong đó 01 trung cấp tư pháp, 2 trung cấp nông lâm và 01 đồng chí đang theo học Đại học Luật. Cùng đó, UBND xã còn phân công cán bộ trực tại bộ phận "Một cửa" để giải quyết công việc theo từng lĩnh vực như giải quyết về đất đai có cán bộ địa chính, giả quyết về chính sách xã hội có cán bộ văn hóa - xã hội phụ trách công tác lao động, thương binh xã hội cùng trực giải quyết... Việc giải quyết các thủ tục hành chính được xã Tam Hiệp thực hiện đúng quy định, chủ yếu công tác chứng thực được giải quyết  trong ngày. Đối với việc giải quyết các thủ tục về đất đai hoặc những vấn đề phức tạp thì có phiếu hẹn và được trẻ kết quả đúng hạn. Từ đầu năm đến nay, đã có 680 lượt công dân đến liên hệ công tác và chứng thực. Tổng số hồ sơ xã Tam Hiệp đã chứng thực trên 1000 trường hợp với tổng số tiền thu nộp ngân sách trên 4,5 triệu đồng gồm chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, ủy quyền, chứng thực hợp đồng. Kết quả thực hiện công tác chứng thực theo Nghị định 79/CP từ năm 2007 đến nay, Tam Hiệp đã chứng thực được trên 18 nghìn hồ sơ, tổng số tiền thu nộp ngân sách trên 80 triệu đồng. Do làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác chứng thực, đặc biệt là việc giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" được thực hiện đúng pháp luật, nên từ năm 2007 đến nay, trên địa bàn xã không có đơn thư khiếu nại, tố cáo nào về vấn đề chứng thực, thực hiện các thủ tục hành chính tại địa phương.
Hiện nay xã đang tập trung hướng dẫn công dân làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với các thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận và giải quyết những tồn tại theo Quyết định số 191/2012/QĐ-UBND của chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với một số trường hợp vướng mắc, tồn tại trước ngày 01 tháng 01 năm 2012 cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Công tác chứng thực theo Nghị định 79/CP - giao công tác chứng thực bản sao từ bản chính, bản sao từ sổ gốc, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng giao dịch về địa phương có ý nghĩa quan trọng trong đời sống kinh tế, xã hội. Công tác này đã làm giảm tải cho cơ quan công chứng, chứng thực nhà nước cấp trên, tạo điều kiện để cán bộ, nhân dân thực hiện tốt công tác chứng thực được thuận tiện, giảm bớt được thời gian chờ đợi, đi lại và giảm bớt được phiền hà cho người dân khi đi chứng thực. Người dân khi đến giao dịch chỉ cần cung cấp hồ sơ đúng, đầy đủ và chờ ở phòng "một cửa" lấy kết quả, mọi công việc được giải quyết nhanh chóng không phải lo việc đi lại tìm kiếm các bộ phận chuyên môn, lãnh đạo để xin xác nhận, chữ ký, đóng dấu như trước đây. Theo đồng chí Đoàn Đức Vinh, Chủ tịch UBND xã Tam Hiệp thì bên cạnh những kết quả đạt được, UBND xã đã có nhiều cố gắng tạo điều kiện thuận lợi để bộ phận "Một cửa" hoànt hành tốt nhiệm vụ chứng thực, giải quyết các thủ tục hành chính tại địa phương, tuy nhiên về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ làm việc ở địa phương còn nhiều thiếu thốn, trong khi nguồn ngân sách địa phương còn nhiều khó khăn. Đề nghị cấp có thẩm quyền tạo điều kiện hỗ trợ trang thiết bị như tủ đựng tài liệu, máy vi tính, bàn ghế làm việc, trang phục cho cán bộ công chức làm công tác tại bộ phận "Một cửa", để công tác chứng thực, làm các thủ tục hành chính đạt hiệu quả cao, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay./.

                                                                    Như Hoa