Get Adobe Flash player
Trang chủ

Triển khai thu thuế môn bài năm 2014

Bản để inBản để inGửi bài này qua EmailGửi bài này qua Email
Nhằm thực hiện tốt việc tổ chức, quản lý, thu thuế môn bài đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh. Thông qua công tác quản lý, thu thuế nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, khuyến khích và nâng cao hiệu quả của sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện các mục tiêu KT-XH của huyện, đảm bảo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước… UBND huyện đã xây dựng và triển khai kế hoạch thu thuế môn bài năm 2014, thời gian triển khai thực hiện từ 07/12/2013 đến 20/10/2014 với tổng dự toán giao thu là 884 triệu đồng.
Theo đó, cơ quan chuyên môn và các địa phương tổ chức thống kê, rà soát nắm toàn bộ các doanh nghiệp; các hộ có sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện. Phát tờ khai và hướng dẫn khai thuế môn bài, tổ chức điều tra doanh thu, thu nhập thực tế để phân loại và xếp bậc theo quy định của biểu thuế môn bài. Lập bộ, duyệt bộ thuế và phát hành thông báo thuế môn bài năm 2014 đến các tổ chức, cá nhân. Tổ chức tuyên truyền chính sách thuế môn bài. Tổ chức đôn đốc thu thuế môn bài năm 2014 theo sổ bộ đã được duyệt và theo đúng kế hoạch đồng thời nộp kịp thời vào Ngân sách Nhà nước theo đúng quy định. Quyết toán và chấm bộ thuế môn bài năm 2014, xác định rõ những tổ chức, cá nhân kinh doanh còn nợ đọng thuế để có biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Để thực hiện tốt kế hoạch triển khai thu thuế môn bài năm 2014, UBND huyện chỉ đạo thực hiện theo 03 bước. Bước 1: Công tác chuẩn bị, thực hiện từ 07/12 đến 20/12/2013; Bước 2: Công tác triển khai, thực hiện từ 21/12 đến 25/12/2013; Bước 3: Đôn đốc, thu nộp thuế môn bài vào Ngân sách nhà nước, thực hiện từ 26/12/2013 đến 20/01/2014.
Đặc biệt đối với hộ kinh doanh dịch vụ phương tiện vận tải là loại hình kinh doanh lưu động, địa bàn hoạt động rộng, để tránh tình trạng những hộ này nộp ở địa phương khác, yêu cầu UBND các xã, thị trấn tổ chức thu nộp xong trước ngày 31/12/2013. Từ ngày 01/01/2014, yêu cầu Chi cục Thuế, Công an huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn tiến hành kiểm tra truy thu thuế môn bài đối với những phương tiện vận tải chưa nộp thuế môn bài năm 2014; yêu cầu 100% số đầu phương tiện hiện hoạt động trên địa bàn huyện phải nộp thuế môn bài theo đúng quy định của pháp luật./.
 
                                                                                     Minh Như
 

Bản đồ hành chính

Liên kết web

Thống kê truy cập
  • Tổng:24220285
  • Trực tuyến:2
  • Trong tuần: 121123
  • Trong tháng: 5166750
  • Trong năm: 12149051