Get Adobe Flash player
Trang chủ

Những trao đổi nhằm nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện, xã.

Bản để inBản để inGửi bài này qua EmailGửi bài này qua Email

Thực hiện quy định của Luật Tổ chức HĐND và UBND, trước và sau các kỳ họp của HĐND các cấp, đại biểu HĐND các cấp phải tiếp xúc cử tri để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị đề xuất của nhân dân nơi đại biểu đó ứng cử. Ngay sau kỳ họp, đại biểu HĐND phải tiếp xúc cử tri để thông báo kết quả kỳ họp đến cử tri.Tiếp xúc cử tri (TXCT) là một trong những hình thức hoạt động rất quan trọng của người đại biểu HĐND, là cầu nối giữa đại biểu HĐND với cử tri và cơ quan nhà nước. Thông qua hoạt động TXCT, cử tri trình bày tâm tư nguyện vọng chính đáng của mình, kiến nghị với Đảng, Nhà nước những vấn đề bức xúc diễn ra ở từng địa phương, đơn vị. Qua TXCT đại biểu HĐND báo cáo kết quả hoạt động của mình, tình hình kinh tế, xã hội của địa phương cũng như các vấn đề mà cử tri quan tâm thì cơ quan chức năng trả lời ra sao… Điều 39, Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003 nêu: “ Đại biểu HĐND phải liên hệ chặt chẽ với cử tri ở đơn vị bầu ra mình, chịu sự giám sát của cử tri, có trách nhiệm thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của cử tri...”.

Trong những năm qua, việc TXCT của đại biểu HĐND huyện, xã của huyện Yên Thế đã từng bước đổi mới, cải tiến về nội dung, hình thức, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và đáp ứng nguyện vọng của cử tri; chất lượng, hiệu quả các cuộc TXCT được nâng lên. Hàng năm, Thường trực HĐND phối hợp với UBND, Ban Thường trực UBMTTQ chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức cho các đại biểu HĐND các cấp TXCT; các ý kiến, kiến nghị của cử tri, các Ban HĐND, UBMTTQ, các tổ đại biểu HĐND được Thường trực HĐND tổng hợp đầy đủ trình kỳ họp. Trước khi diễn ra hội nghị liên tịch, Thường trực HĐND huyện đã yêu cầu UBND huyện đôn đốc các phòng, ngành chức năng tích cực giải quyết các vấn đề cử tri đặt ra từ kỳ họp trước, tổng hợp báo cáo để cung cấp cho từng đại biểu HĐND trả lời cử tri khi tXCT trước kỳ họp. Từ Hội nghị liên tịch Thường trực HĐND huyện đã đề nghị UBND huyện chuẩn bị báo cáo trả lời những kiến nghị của cử tri, của đại biểu HĐND tại kỳ họp trước để đại biểu HĐND huyện khi đi tiếp xúc cử tri thông báo cho cử tri biết những nội dung cử tri phản ánh tại kỳ tiếp xúc lần trước được các cơ quan chức năng trả lời ra sao, từ đó cử tri thấy rằng các ý kiến, kiến nghị của cử tri được UBND huyện và các ngành chức năng tiếp thu, trả lời nghiêm túc, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của mình nên đã phấn khởi vận động gia đình và người thân thực hiện tốt các chính sách, chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương, góp phần ổn định tình hình chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng ở địa phương.
    Tuy nhiên, hoạt động TXCT của đại biểu HĐND huyện, xã thời gian qua vẫn còn một số tồn tại như TXCT sau kỳ họp và theo chuyên đề còn ít; thời gian một số cuộc TXCT ngắn; một số vấn đề cử tri quan tâm nêu trong các cuộc TXCT chưa được các đại biểu giải thích, làm rõ; một số ít kiến nghị, đề nghị của cử tri từ các kỳ tiếp xúc trước chưa được một số cơ quan trả lời thỏa đáng; trong các cuộc tiếp xúc một số cử tri phát biểu dài, đưa ra những đòi hỏi về lợi ích cho cá nhân, đơn vị mình; ít đề xuất, đóng góp ý kiến, hoặc những biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng ở địa phương...
    Để các cuộc TXCT có chất lượng và hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả của người đại biểu nhân dân, qua các cuộc TXCT đại biểu truyền tải được trọn vẹn tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến các cơ quan chức năng, thiết nghĩ cấn thực hiện tốt các việc sau:
Một là: Cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mình về ý nghĩa, tầm quan trọng trong việc TXCT theo quy định của pháp luật. Trước và sau mỗi kỳ họp HĐND, Thường trực HĐND huyện phối hợp chặt chẽ với UBND, Uỷ ban MTTQ huyện, và các xã, thị trấn có kế hoạch cụ thể về nội dung, thời gian, thành phần, địa điểm,... của các buổi TXCT.
Hai là: Thành phần mời dự buổi TXCT cần đa dạng, cùng với các cử tri đại diện cho cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các ngành, đoàn thể của thôn, xã; cần vận động nhiều cử tri là người lao động ở các thành phần, các giới, các lứa tuổi cùng tham dự vì chính những cử tri này thường phát biểu thẳng thắn, trung thực những vấn đề bức xúc đang có ở địa phương, đơn vị mà không sợ ảnh hưởng đến danh vị, quyền lợi. đồng thời tại các buổi tiếp xúc cử tri cần có sự tham gia của lãnh đạo  các phòng ban ở huyện, xã, đặc biệt là các ngành phụ trách xã, cũng như những vấn đề cử tri bức xúc, quan tâm về vấn đề thuộc ngành quản lý thì mời ngành đó cùng dự buổi tiếp xúc cử tri để cử tri nêu vấn đề để ngành trả lời; và được tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương.
Ba là: Ngoài việc tiếp xúc với cử tri nơi bầu ra mình, các đại biểu HĐND cần TXCT ở các đối tượng khác nhau: cơ quan hành chính nhà nước, lực lượng vũ trang, công nhân trong các doanh nghiệp, các đoàn thể, nơi cư trú, nơi có nhiều khó khăn, nhân dân, cử tri đang bức xúc một vấn đề (như giải phóng mặt bằng…), vùng sâu, vùng xa hoặc TXCT theo các chuyên đề,... như vậy, các ý kiến phản ảnh, đề nghị, kiến nghị đến các đại biểu HĐND sẽ toàn diện, sâu sắc, cụ thể hơn.
Bốn là:  Đại biểu HĐND chuẩn bị nội dung báo cáo của mình với cử tri ngắn gọn, súc tích, đúng trọng tâm; dành thời gian cho cử tri trao đổi, phản ảnh, đề xuất, kiến nghị; Chủ tọa hội nghị TXCT cần định hướng, khuyến khích cử tri phát biểu ý kiến nhưng phải ngắn gọn, cụ thể, không trùng lặp. Đại biểu HĐND cần tạo được không khí dân chủ, cởi mở, tin tưởng của cử tri vào người đại diện cho mình. Căn cứ ý kiến, kiến nghị của các cử tri, đại biểu HĐND phân loại ý kiến để trao đổi tại hội nghị. Các nội dung thuộc thẩm quyền của địa phương, đại biểu HĐND trao đổi và đề nghị UBND, cơ quan, đơn vị nơi TXCT phát biểu, trả lời làm rõ; các loại ý kiến thuộc thẩm quyền phòng chuyên môn, đơn vị nào thì trao đổi và đề nghị phòng, ban, đơn vị đó phát biểu trả lời.
    Năm là: Sau mỗi cuộc TXCT, thư ký hội nghị giúp chủ tọa hội nghị, Tổ đại biểu HĐND phân loại, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri báo cáo Thường trực HĐND, Thường trực HĐND tổng hợp báo cáo trình kỳ họp theo quy định. Việc TXCT sau kỳ họp, các đại biểu HĐND báo cáo kết quả kỳ họp, nhất là các nghị quyết của HĐND, đồng thời tuyên truyền rộng rãi trong cử tri, nhân dân và trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương để nhân dân biết, thực hiện và giám sát. Như vậy cử tri tin tưởng vào vai trò đại diện của người đại biểu HĐND và các cuộc TXCT lần sau sẽ thiết thực, hiệu quả và chất lượng cao hơn./.

                                                                             Đức Việt

Bản đồ hành chính

Liên kết web

Thống kê truy cập
  • Tổng:24337565
  • Trực tuyến:4
  • Trong tuần: 238403
  • Trong tháng: 5284030
  • Trong năm: 12266331