Skip to main content

Hội đồng khám tuyển nghĩa vụ quân sự huyện Yên Thế khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2012

Thực hiện kế hoạch số 325/KH - BCH ngày 28/5/2012 của Ban chỉ huy Quân sự huyện Yên Thế đã được chủ tịch UBND huyện phê duyệt về việc triển khai công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2012.
Từ ngày 19/7 đến ngày 26/7/2012, tại ban chỉ huy quân sự huyện Yên Thế, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự cho thanh niên của 21 xã, thị trấn trên địa huyện nhằm tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2012 có đủ tiêu chuẩn, sức khoẻ, văn hoá, đạo đức chính trị để nâng cao chất lượng xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trong đợt khám tuyển đợt này, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã bám sát theo điều 12, chương II luật nghĩa vụ quân sự. với độ tuổi nam thanh niên nhập ngũ từ 18 đến 25 tuổi, có phẩm chất đạo đức chính trị tốt, có đủ sức khoẻ loại 1,2,3 theo tiêu chuẩn sức khoẻ trong thông tư liên tịch số 36 ngày 17/10/2011 của Bộ y tế và Bộ quốc phòng; trình độ văn hoá từ lớp 7/12 trở lên thì đủ điều kiện nhập ngũ trong đợt này.
Trong quá trình tổ chức khám tuyển, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã làm tốt công tác chuẩn bị như: vị trí khám, đội ngũ cán bộ y bác sỹ làm công tác chuyên môn đảm bảo tốt. Đặc biệt Bộ chỉ huy quân sự tỉnh bắc giang đã tăng cường Bác sỹ quân y trực tiếp tham gia khám tuyển cùng đơn vị để đảm bảo chặt chẽ tốt. Đơn vị đã duy trì chặt chẽ trong quá trình tổ chức khám theo đúng lịch cho các xã, thị trấn bảo đảm đúng kế hoạch đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt…/.

                                                             Như Hoa - Quang Huy