Get Adobe Flash player
Trang chủ

-Huyện Ủy

1. Thông báo nhanh kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. 2. Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2016.
1. Nghị quyết BCH Đảng bộ huyện về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH năm 2015.
1. Mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 19/8/2014. 2. Đăng ký danh sách quần chúng tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng.
1. Kế hoạch học tập và làm theo tấm dương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014. 2. Triển khai thi hành Hiến pháp.
1. Kết luận của BCH Đảng bộ huyện về nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện từ nay đến năm 2015. 2. Đăng ký nội dung trình Huyện ủy,  BTV Huyện ủy năm 2014. 3. BCKQ học tập quán triệt và triển khai thực hiện NQ lần thứ 7...
1. KH thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 05/11/2012 về tăng cường sự lãnh đạo ...trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em... 2. KH thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác BHXH, bảo hiểm Y tế giai đoạn 2012-2020.
1. Chỉ thị của BTV về lãnh đạo lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm. 2.  Thông báo phân công thành viên BTC Đại hội TDTT huyện lần thứ VII năm 2013. 3. Đẩy mạnh tiến độ thực hiện KH đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013.
1. Kế hoạch luận chuyển, chuyển đổi cán bộ diện BTV Huyện ủy quản lý đến năm 2015 và những năm tiếp theo. 2. Kết luận của BTV Huyện ủy về thực hiện chủ trương thí điểm xét tuyển Bí thư Đoàn xã Đồng Lạc. 3. Rà soát, bổ sung thông tin danh sách học viên lớp LLCTPT đợt I năm 2013.
1. Tăng cường lãnh đạo công tác dân số - KHHGĐ. 2. Thông báo KL của BTV Huyện ủy về tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện.
1. Báo cáo kết quả côn tác quý I, nhiệm vụ quý II năm 2013. 2. TBKL của BTV Huyện ủy về kết quả bước đầu thực hiện giải pháp khắc phục những khuyết điểm, hạn chế.... 3. Báo cáo KQ học tập, quán triệt và triển khai thực hiện NQHN lần thứ 6 BCHTW Đảng KXI.

Bản đồ hành chính

Liên kết web

Thống kê truy cập
  • Tổng:24369418
  • Trực tuyến:12
  • Trong tuần: 18275
  • Trong tháng: 5315883
  • Trong năm: 12298184